De Apneutest

De Epworth Slaap Schaal (ESS) is een snurk en apneutest bedoeld om te peilen of en in welke mate u aan slaapapneu lijdt. Deze test meet hoe slaperig u overdag en ’s avonds bent. Probeert u zich in te beelden hoe groot de kans is dat u overdag en ‘s avonds uw best moet doen om Nooit in te dutten of wel indut indien u zich in de onderstaande situatie bevindt.
U heeft het formulier nog niet volledig ingevuld!