Garantie - Niet goed? Geld terug!

Bent u niet tevreden over de snurkbeugel en werkt deze na twee controle bezoeken aan De Snurkkliniek nog steeds niet optimaal? Dan krijgt u het aankoopbedrag van de beugel retour. Deze actie geldt alleen voor primaire snurkers. Het eigen risico is beperkt tot € 99,-. Dit betekent dat u het overgrote deel van de rekening van De Snurkkliniek zelf terug krijgt.

  • Geldt alleen voor snurkers, ZONDER SLAAPAPNEU en een SomnoDent MRA.
  • U dient de registratiekaart van Goedegebuure SomnoMed Slaaptechniek ingevuld naar hen op te sturen.
  • U dient de beugel binnen een periode van drie maanden na ontvangst in te leveren.
  • U dient een korte enquête in te vullen hoe u de beugel hebt ervaren.
  • Er vindt geen restitutie plaats als er bij de intake een forse braakreflex is en/of ernstige kaakgewrichtsklachten zijn geconstateerd.
  • Bij veranderingen van de mondsituatie, waardoor het dragen van de snurkbeugel niet meer mogelijk is.
  • In geval van xerostomie of een andere systeemziekte met manifestaties in de mond.
  • De kosten van de Intake worden niet terugbetaald, omdat deze veelal door de aanvullende tandartsverzekering worden vergoed.
  • Wel worden het honorarium van de beugel zelf en de bijkomende kosten van de tandtechnieker aan U terugbetaald.
  • Er vindt geen restitutie plaats van het al door uw zorgverzekeraar betaalde deel van de snurkbeugel zelf. U dient daarom de afrekening van de snurkbeugel van uw zorgverzekeraar te overleggen.